• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Bojan Lukač

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

OBAVEŠTENJE - Kabinet za radiološku dijagnostiku

U periodu od 13.06.2017. godine do 30.06.2017. godine Kabinet za radiološku dijagnostiku će raditi samo prvu smenu od 08.00 - 14.00 časova....

Više...

XXVII Nedelja zdravlja usta i zuba 2017. - „Osmehni se zdravo”

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu  od 15. do 21. maja 2017. godine obeležavaju Nedelju zdravlja usta ...

Više...

JAVNA NABAVKA - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017

DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM ul Vojvode Mišića 58 15320 Ljubovija poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude zaJAVNU NABAVKU - SANITETSKI I  MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL za po...

Više...

JAVNA NABAVKA MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU 2017- OTVORENI POSTUPAK

Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.124/2012, 14/2015 i 68//2015)DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROMUl. Vojvode Mišića 5815320  Ljubovijao b j a v lj u j ePOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A Sa ...

Više...

OBAVEŠTENJE: Radiološki pregledi

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom obaveštava sve pacijente da će od 18.01.2017. godine svake srede u nedelji od 15.00 - 19.00 časova radiološke preglede obavljati dr Biljana Tanasijević specijalista radiologije iz Bajine Bašte.Više informacija možete dobiti kod svog izabranog lekara ili ...

Više...

Evropska nedelјa prevencije raka grlića materice (22. - 28. januar 2017. godine)

Evropska nedelјa prevencije raka grlića materice se obeležava od 22-28. januara 2017. godine u cilјu podizanja svesti  žena o raku grlića materice i načinima prevencije.  Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već jedanaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavan...

Više...

Testiranje je u modi testiraj se na HIV - 01.decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Ovogodišnja nacionalna kampanja za 01.decembar- Svetski  dan borbe protiv AIDS-a ima slogan:  ,,TESTIRANjE JE U MODI – TESTIRAJ SE NA HIV“.  Svetski dan borbe protiv AIDS-a se svake godine obeležava sa ciljem da se  skrene pažnja javnosti na značaj prevenc...

Više...

OBAVEŠTENJE: Novo radno vreme Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Kabineta za radiološku dijagnostiku

Od  07.11.2016. godine Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece (pedijatrija) i Kabinet za radiološku dijagnostiku (rendgen) rade u dve smene:   Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske decembar   07.00 – 22.00    ...

Više...

Vakcinacija protv sezonskog gripa

Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) obaveštava pacijente da je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Svi zainteresovani mogu se za detaljnije informacije obratiti svom izabranom lekaru.Vakcinacija protiv sezonskog gripa se posebno preporučuje osobama starijim od 65 godina, obolelima ...

Više...

JAVNA NABAVKA - LOŽ ULJE

Obaveštenja Raspored rada lekara Javne nabavke Izaberite svog lekara Izabrani lekari DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM LjUBOVIJA   JAVNA NABAVKA – LOŽ ULjA   JAVNA NABAVKA – lož ulјa  za potrebe grejanja prostor...

Više...

Svečano otvaranje Centra za hemodijalizu

U četvrtak 28.07.2016. godine u 12 sati, Mirjana Ćirić pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije svečano je otvorila centar za dijalizu u Domu zdravlja Ljubovija koji je počeo sa radom 25.07.2016.godine. Svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnik ministarstva zdravlja Nebojša ...

Više...

Porodilište Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom dobilo aparat za rano otkrivanje poremećaja sluha kod novorođenčadi

U okviru  Blic fondacije  „Srce za decu“,  direktorica izdavaštva kompanije Ringier Axel Springer, Jelena Milošević i Branko Veselinović , novinar i voditelј RTS-a,  isporučili su porodilištu Doma zdravlјa Ljubovija aparat za rano otkrivanje poremećaja sluh...

Više...

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа 2016. godine

Zlоupоtrеbа i pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. Zlоupоtrеbа drоgа imа nеgаtivnе pоslеdicе pо zdrаvljе i živоtе ljudi, pоdstičе кriminаl i prеti оdrživоm rаzvојu....

Više...

JAVNA NABAVKA - SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

  DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM)  JAVNA NABAVKA :   materijal za održavanje higijene JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  Broj  JN  br 5/16    kONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE. ...

Više...

Svetski dan bez duvanskog dima 2016: Pripremimo se za bezlična (standardizovana) pakovanja duvanskih proizvoda

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Ove godine 31. maja na Svetski dan b...

Više...