• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Bojan Lukač

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

31. januar 2018. – NACIONALNI DAN BEZ DUVANA

U Srbiji se već duže  od  20 godina svakog  31. januara obeležava Nacionalni dan bez duvana. Aktivnosti u okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana upozoravaju javnost na štetne efekte upotrebe duvana kao i izlaganja duvanskom dimu. Ove godine, Nacionalni dan bez duva...

Više...

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 28. januara do 3. februara 2018. godine

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 28. januara do 3. februara 2018. godine u cilju podizanja svesti  žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak g...

Više...

1. Decembar -Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a 2017. godine

Svеtsкi AIDS dаn окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi sа HIV pаndеmiјоm i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn, којi sе 29. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlа...

Više...

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JN 10/17 (POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA) - ,,Gorivo za službena vozila Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom"

DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM ul Vojvode Mišića 58 LJubovija, poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude za   JAVNU NABAVKU goriva za službena vozila Doma zdravlja LJubovija sa st...

Više...

Vakcinacija protv sezonskog gripa

Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) obaveštava pacijente da je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Svi zainteresovani mogu se za detaljnije informacije obratiti svom izabranom lekaru.Vakcinacija protiv sezonskog gripa se posebno preporučuje osobama starijim od 65 godina, obolelima ...

Više...

Skrining raka dojke - Mamografija

Poštovane sugrađanke, Uskoro u Ljuboviji kreće sa radom mobilni digitalni mamograf, na kome sve žene starosne populacije iznad 50. godina mogu uraditi skrining raka dojke. Šta je rak dojke?  Rak dojke je zloćudna izraslina koja nastaje kada normalne ćelije počnu da ub...

Više...

Međunarodni dan starijih osoba 01.10.2017. godine

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine,...

Više...

Nacionalna nedelja dojenja 02.10.2017. - 09.10.2017. - PODRŽIMO DOJENJE

Poštovani građani,Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac i Institutom za javno zdravlje ’’Dr Milan Jovanović Batut’’ obeležavaNacionalnu nedelju dojenja 02.10.2017. - 09.10.2017.pod sloganom "PODRŽIMO DOJENJE".Dojenje je vitalni deo održivo...

Više...

Svetski dan srca 29.09.2017. godine - Ojačajte svoje srce

Svеtsкi dаn srcа је ustаnоvljеn 2000. gоdinе sа ciljеm dа infоrmišе ljudе širоm svеtа dа su bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа vоdеći uzrок smrti коd 17,5 miliоnа ljudi svаке gоdinе. Prоcеnjuје sе dа ćе dо 2030. gоdinе tај brој pоrаsti nа 23 ...

Više...

OBAVEŠTENJE - Kabinet za radiološku dijagnostiku

U periodu od 13.06.2017. godine do 30.06.2017. godine Kabinet za radiološku dijagnostiku će raditi samo prvu smenu od 08.00 - 14.00 časova....

Više...

XXVII Nedelja zdravlja usta i zuba 2017. - „Osmehni se zdravo”

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu  od 15. do 21. maja 2017. godine obeležavaju Nedelju zdravlja usta ...

Više...

JAVNA NABAVKA - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 2017

DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM ul Vojvode Mišića 58 15320 Ljubovija poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude zaJAVNU NABAVKU - SANITETSKI I  MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL za po...

Više...

JAVNA NABAVKA MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU 2017- OTVORENI POSTUPAK

Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.124/2012, 14/2015 i 68//2015)DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROMUl. Vojvode Mišića 5815320  Ljubovijao b j a v lj u j ePOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A Sa ...

Više...

OBAVEŠTENJE: Radiološki pregledi

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom obaveštava sve pacijente da će od 18.01.2017. godine svake srede u nedelji od 15.00 - 19.00 časova radiološke preglede obavljati dr Biljana Tanasijević specijalista radiologije iz Bajine Bašte.Više informacija možete dobiti kod svog izabranog lekara ili ...

Više...

Testiranje je u modi testiraj se na HIV - 01.decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Ovogodišnja nacionalna kampanja za 01.decembar- Svetski  dan borbe protiv AIDS-a ima slogan:  ,,TESTIRANjE JE U MODI – TESTIRAJ SE NA HIV“.  Svetski dan borbe protiv AIDS-a se svake godine obeležava sa ciljem da se  skrene pažnja javnosti na značaj prevenc...

Više...