• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Bojan Lukač

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

JAVNA NABAVKA - LOŽ ULJE

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM LjUBOVIJA

 

JAVNA NABAVKA LOŽ ULjA

 

JAVNA NABAVKA lož ulјa  za potrebe grejanja prostorija Doma zdravlјa Ljubovija sa stacionarom za grejnu sezonu 2016/2017 godine

JAVNA NABAVKA  JN br

7/2016Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


Detaljnije informacije na telefon 015 / 561 - 898