• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

Testiranje je u modi testiraj se na HIV - 01.decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Ovogodišnja nacionalna kampanja za 01.decembar- Svetski  dan borbe protiv AIDS-a ima slogan:

 ,,TESTIRANjE JE U MODI – TESTIRAJ SE NA HIV“.

 Svetski dan borbe protiv AIDS-a se svake godine obeležava sa ciljem da se  skrene pažnja javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Još uvek je malo onih koji znaju da se sa HIV-om danas živi i da rano otkrivanje infekcije uzrokovane HIV-om omogućava kvalitetniji i duži život. HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od 2,5 miliona osoba koje žive sa HIV-om 30% –50% nije svesno da je inficirano HIV-om, a da čak polovina onih koji su inficirani HIV-om svoju dijagnozu otkrije kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.


U Republici Srbiji prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ od 1985. do kraja juna 2016. godine registrovano je 3389 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1810 osoba obolelo od AIDS-a, dok su 1194 HIV pozitivne osobe umrle (1088 od AIDS-a) , tako da je krajem juna 2016. godine 2195 osoba živelo sa HIV-om u Srbiji.

 Među 73 novodijagnostikovane osobe inficirane HIV-om u prvoj polovini 2016. godine odnos muškog prema ženskom polu je bio 11:1 (67 muškaraca i 6 žena). Prema teritorijalnoj distribuciji najveći broj slučajeva registrovan je na teritoriji grada Beograda (34 slučaja tj. 47%),  dok je  na teritoriji Vojvodine prijavljeno 13 slučajeva HIV infekcije (18%).

 Kao i ranijih godina najviše novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om u posmatranom periodu registrovano je u uzrastu 20-29 godina (26 osoba tj. 36%) i u uzrastu 30-39 godina. U odnosu na transmisivnu kategoriju dve trećine svih novootkrivenih HIV pozitivnih osoba su muškarci koji prijavljuju seksualne odnose sa muškarcima (49 osoba tj. 67%),  13 osoba je prijavilo heteroseksualni nezaštićeni odnos kao verovatan način prenošenja HIV-a (18%), dok je samo jedna osoba bila injektirajući korisnik narkotika. Kod 10 osoba put prenosa HIV-a je ostao nepoznat, odnosno neprijavljen.


Svetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša.