• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

Nacionalna nedelja dojenja 02.10.2017. - 09.10.2017. - PODRŽIMO DOJENJE

Poštovani građani,

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac i Institutom za javno zdravlje ’’Dr Milan Jovanović Batut’’ obeležava

Nacionalnu nedelju dojenja 02.10.2017. - 09.10.2017.

pod sloganom "PODRŽIMO DOJENJE".


Dojenje je vitalni deo održivog razvoja i značajna komponenta globalne akcije okončanja pothranjenosti. Veće stope isključivog i kontinuiranog dojenja mogu biti postignute samo saradnjom u svim sektorima i kroz sve generacije. Dojenje nije samo pitanje koje se tiče žena, niti isključiva odgovornost žena – zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost koju svi delimo. Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je, međutim, podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savetnika za dojenje i podrška prijatelja, kao i zajednice u celini.

Majčino mleko je potpuna i savršena hrana za novorođenče. Sastav majčinog mleka se automatski prilagođava individualnim potrebama deteta i pruža optimalan odnos hranljivih materija za pravilan rast i razvoj. Dokazano je da dojena deca ređe obolevaju od određenih bolesti, dojenje štiti dete od oštećenja vida, nepravilnog razvoja vilica i tvrdog nepca, značajno je ređa pojava karijesa.

Istraživanja pokazuju da dojena deca inteligentnija, imaju razvijenije govorne sposobnosti, društvenija su i emocionalno stabilnija.

Bebe koje se hrane majčinim mlekom ređe obolevaju od dijareje (proliva), infekcije sistema za varenje i sistema za disanje, nego bebe koje se hrane veštačkim mlekom.

Isključivo dojenje do šestog meseca života, kao i nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta doprinosi unapređenju i zaštiti zdravlja i majke i deteta.