• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

Komemoracija povodom smrti dr Dragana Lainovića

U petak 04.05.2018. godine održana je komemoracija povodom smrti dr Dragana Lainovića, spec. pneumoftiziologije.


Dr Dragan Lainović rođen je 11. maja 1940. godine u Beranama u Crnoj Gori. Osnovnu školu završio je u Andrijevici, a gimnaziju u Beranama. Medicinski fakultet završio je u Beogradu. Posle završene službe u JNA, zaposlio se u Domu zdravlja Ljubovija kao lekar opšte medicine. Po završetku specijalizacije iz pneumoftiziologije 1984. godine, radi kao načelnik Dispanzera za plućne bolesti i TBC.

Za vreme rada u Ljuboviji 1985. godine dobio je Oktobarsku nagradu za postignute rezultate u svom poslu. U avgustu 1987. godine odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vencem od strane predsedništva  SFRJ, a u martu 1990. godine dobio je Diplomu "Veliko Srce" od strane revijalnog časopisa "Nada" za plemenitost i čovekoljublje u tadašnjoj SFRJ.

U pomenutom periodu bio je dva puta član Izvršnog saveta SO Ljubovija, a 1989. godine bio je predsednik Saveza sindikata opštine Ljubovija.

Dr Dragan Lainović preminuo je u četvrtak 03.05.2018. godine ostavivši iza sebe suprugu Milijanu i kćerku Anu.