• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine

Danas 01.12.2019. godine obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDE.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", u Srbiji živi 2.756 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija, a samo u ovoj godini u periodu od januara do novembra otkriveno je 175 novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada ih je bilo 130, rečeno je ranije na konferenciji posvećenoj obeležavanju Svetskog dana protiv SIDE. Od 1985. godine zaključno sa novembrom ove godine u Srbiji je registrovano 4.027 osoba inficiranih HIV-om, od kojih su 2.022 obolele od AIDS-a, dok je od ove bolesti prethodnih godina preminulo njih 1.150, pokazuju podaci.

Kako je rečeno, među novodijagnostikovanim HIV pozitivnim osobama, od januara do novembra ove godine, bilo je osam puta više muškaraca u odnosu na žene. Kao i ranijih, tako i ove godine, seksualni put prenosa HIV infekcije je dominantan i čini oko 89 odsto. Prema rečima pomoćnice ministra zdravlja Vesne Kneginjić, u Srbiji HIV pozitivne osobe imaju mogućnost da odmah pošto se infekcija dijagnostifikuje, započnu sa lečenjem HIV infekcije, a terapija daje dobre rezultate. Od 55 obolelih od AIDS-a u ovoj godini u Srbiji, četiri puta je više muškaraca uzrasta od 19 do 77 godina, a od 16 osoba koje su preminule, 14 njih su muškarci.


Knjeginjić dodaje da je dobro što je kod 24 osobe u ovoj godini ova bolest otkrivena u najranijem periodu. Podaci takođe pokazuju da je od 2010. do 2018. godine registrovano 1.398 osoba koje su inficirane HIV-om što je za 51 odsto više u odnosu na period od 2001. do 2009. kada je taj broj bio 921. Prema rečima Knjeginjić, trend porasta broja novodijagnostikovanih osoba koje su inficirane HIV-om za taj period ukazuju da još nema dovoljno svesti o neophodnosti testiranja na HIV. Većina testiranih je iz Beograda i Vojvodine, dok ljudi iz manjih sredina, kako ističe, još nemaju dovoljno razvijenu svest o važnosti testiranja.