• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine

Kurs "Početno zbrinjavanje povređene osobe" biće odrćan u sali Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom sa početkom u 08.30h.


Akreditacija:

Odlukom zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-687/19 kurs je akreditovan za lekare, stomatologe, medicinske sestre / zdravstvene tehničare, farmaceute i biohemičare.


Broj poena za predavače 12.

Broj poena za polaznike 6.

Cena kursa je 2000 RSD. Kurs je besplatan za lekare članove Društva lekara urgentne medicine Srbije.

Više infomracija na telefon:

063/709-64-11

062/887-04-51