• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM  
ul. Vojvode Mišića br.58 Ljubovija,

(u daljem tekstu: Naručilac) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude za Javnu nabavku kancelarijskog materijala, štampanih obrazaca i tonera, za period od 12 meseci, za potrebe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom, redni broj javne nabavke  JN br.03/20.


Konkursnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dedeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obavestenje o zaključenju ugovora možete preuzeti ovde.