• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

Na osnovu člana 7. 8. i 9. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019), odnosno u skladu sa potrebama Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom za popunjavanjem slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u skladu sa  Kadrovskim planom za Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom za 2018. godinu br.112-01-200/2018-02 od 20. 08. 2018. godine, te u skladu sa  Odlukom Direktora Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom broj 590/2020 od  17.07.2020.godine  raspisuje  se

O G L A S

ZA  PRIJEM  RADNIKA NA ODREĐENO VREME


 

I. Vozač u sanitetskom prevozu, u Službi  opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, sanitetskim prevozom, kućnim lečenjem i negom, sa punim radnim  vremenom, organizovanim u smenskom radu (u tri smene), do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, na  određeno  vreme, a najduže do 31.12.2020.godine - 1 izvršilac
Oglas za prijem radnika na određeno vreme možete preuzeti ovde.