• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

Aktivna imunizacija protiv HPV se preporučuje kod dece uzrasta od devet godina i starijih, a pre prvih seksualnih odnosa ( preporuka je da se vakcinišu deca uzrasta 9-14 godina), a u cilju prevencije raka grlića materice.

Vakcinacija se vrši devetovalentnom vakcinom protiv HPV- Gardasil 9, koja je odobrena za primenu kod muškaraca i žena  uzrasta devet godina i starijih za prevenciju premalignih i malignih lezija cerviksa, vulve, vagine i anusa i prevenciju anogenitalnih bradavica izazvanih specifičnim tipovima HPV. Ova vakcina je ocenjena kao visoko(ekstremno) bezbedna.

Pozivamo roditelje da svoju decu ( kćerke i sinove) vakcinišu ovom preporučenom vakcinom.

Potrebno je da se roditelji  jave izabranom pedijatru u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom, kako bi dobili detaljnije informacije o značaju vakcinacije i da bi dali pismenu saglasnost .