• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

Preventivni pregledi 19.11.2023. godine


Obeveštavaju se građani da su potpuno besplatni preventivni pregledi planirani za nedelju 19. novembar 2023. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova i obuhvataju sledece:

             Merenje telesne mase;

             Izračunavanje stepena uhranjenosti;

             Merenje krvnog pritiska;

             Određivanje glikemije i glikolizirani hemoglobin (HbA1C);

             Lipidni status.

  Pregledi će se obaviti u ordinaciji i laboratoriji na prvom spratu Doma zdravlja Ljubovija (sa stacionarom).