• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

dogovor

Dom zdravlja

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom sprovodi mere primarne I delimično sekundarne zdravstvene zaštite na teritoriji Opštine Ljubovija, koja broji oko 15.000 stanovnika koji žive u 27 sela i u varošici Ljubovija.

Radi obezbedjivanja zdravstvene zaštite u selima opštine, Dom zdravlja je organizovao zdravstvene ambulante u nekoliko sela opštine u skladu sa finansijskim mogućnostima i kriterijumima za zdravstvene ustanove. Akcenat lekara usmeren je na prevenciju i rano otkrivanje bolesti, kao i na podizanje zdravstvene kulture i promene odnosa pojedinaca i porodice prema sopstvenom zdravlju.